Главная Изучение иврита Учебные материалы Стихи и переводы Натальи Писаренко
Стихи и переводы Натальи Писаренко
Автор: Наталья Писаренко   
05.01.2018 06:22
Индекс материала
Стихи и переводы Натальи Писаренко
Враги сожгли родную хату
Переводы с немецкого
Хаим Нахман Бялик
М. Лермонтов
Яфа иврит, сфат авотэну
Все страницы

В этом материале представлены поэтические переводы, выполненные Натальей Писаренко (русский-иврит-немецкий)

Вниманию читателя предлагается перевод на иврит басни Ивана Андреевича Крылова "Водопад и ручей". Перевод выполнен Натальей Писаренко.


מפל המים והמעיין

התרגום לעברית נעשה ע"י נטליה פיסרנקו

 

פעם אחת מפלשעם הרעש מסלעים נפל

בהתנשאות את מעיין שאל,

שבעולם היה ידוע כמקום מרפא,

אבל נהג בין ההרים להתחבא:

"שמע, ידידי, אתה כל כך קטן!

אבל כל אלה מכירים אותך.

נראה לי, שתעלומה יש כאן.

גלה אותה מיד לחברך!"

על כך הייתה תשובה ברוב צניעות:

"הסוד של ההסבר במודעות.

הרי באים אליי לצורך הבריאות

ולא עבור התפעלות"

 

ВОДОПАД И РУЧЕЙ
(басня И. А. Крылова)

 

Кипящий Водопад, свергаяся со скал,
Целебному ключу с надменностью сказал
(Который под горой едва лишь был приметен,
Но силой славился лечебною своей):
«Не странно ль это? Ты так мал, водой так беден,
А у тебя всегда премножество гостей?
Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться;
К тебе зачем идут?» — «Лечиться»,
Смиренно прожурчал Ручей. 

 

 

שרף אויב את בית הוריו
מאת מיכאיל איסקובסקי, התרגום לעברית ע"י נטליה פיסרנקושרף אויב את בית הוריו

וגם רצח את משפחתו.
לאן ילך חייל עכשיו?
עם מי יחלוק את צערו?

בלב כבד ונעצב 
חייל הלך לו בדרכים.
והוא מצא שדה רחב
ותל קטן בעשבים.

עומד חייל - שליח דור -
כאב תקוע בגרונו.
"תיצאי, פרוסקוביה, לגיבור" -
צעק חייל בכל כוחו. -

"ערכי שולחן בתוך בקתה!
תכיני אוכל לאורח,
שהוא רוצה לחגוג איתך
חג חזרה רב ושמח".

אך לא קיבל הוא אף תשובה,
ואף אחד לא בא לגבר.
רק רוח קיץ נדנדה
עם רעש עשבים על קבר.

נשם חייל, תיקן חגור
ואז פתח הוא שק מסע
בעצב העמיד גיבור
את הבקבוק על מצבה.

"אשתי, אל תכעסי לכך,
כי באתי רק היום אלייך!
במקום לשתות יין לחייך,
אני שותה למנוחה.

כל חברים יוכלו לבוא,
רק לעולם לא נתראה".
ואז שתה הוא מן כוסו
בעצב רב את המשקה.

שתה חייל - מגן עמו
וגם אמר במחשבות:
"ארבע שנים מסע לפה
שחרור שלוש מעצמות"

הוא השתכר והדמעות
ירדו לאט לו מעיניו
ורק צל"ש על בודפשט
הבריק בשמש כמו זהבВраги сожгли родную хату 
(автор текста: Михаил Исаковский)

Враги сожгли родную хату, Сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе На перекресток двух дорог, Нашел солдат в широком поле Травой заросший бугорок.

Стоит солдат — и словно комья Застряли в горле у него. Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, Героя-мужа своего.

Готовь для гостя угощенье, Накрой в избе широкий стол, — Свой день, свой праздник возвращенья К тебе я праздновать пришел..."

Никто солдату не ответил, Никто его не повстречал, И только теплый летний ветер Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил, Раскрыл мешок походный свой, Бутылку горькую поставил На серый камень гробовой.

"Не осуждай меня, Прасковья, Что я пришел к тебе такой: Хотел я выпить за здоровье, А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки, Но не сойтись вовеки нам..." И пил солдат из медной кружки Вино с печалью пополам.

Он пил — солдат, слуга народа, И с болью в сердце говорил: "Я шел к тебе четыре года, Я три державы покорил..."

Хмелел солдат, слеза катилась, Слеза несбывшихся надежд, И на груди его светилась Медаль за город Будапешт.

1945

 השיר של יוהאן וולפגנג פון גתה
התרגום מגרמנית לעברית נעשה ע"י נטליה פיסרנקו

פעם ביער
טיילתי לי
ולא חיפשתי
בו כלום אני.
ראיתי פרח -
כה נהדר
שהוא בצל כמו
כוכב זהר.
«אקטוף אותו…»,
אך אמר לי קול:
«אתה חפץ,
כי אני אנבול?!»
הוצאתי פרח
עם פקעתו,
לגן נשאתי
אני אותו.
וכך גדל הוא
ליד ביתי
וגם פורח
לשמחתי.


Gefunden
Ich ging im Walde
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümchen stehn,
Wie Sterne leuchtend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Ich grub's mit allen
Den Würzlein aus.
Zum Garten trug ich's
Am hübschen Haus.
Und pflanzt es wieder
Am stillen Ort;
Nun zweigt es immer
Und blüht so fort.

 На этой странице представлено стихотворение Хаима-Нахмана Бялика "Велосипед" (в двух вариантах: огласованном и не огласованном), а также русский перевод, выполненный Натальей Писаренко.חיים נחמן ביאליק
אוֹפַנַּיִם
קַל כַּנֶּשֶׁר סוּס בַּרְזִלִּי,

סוּס רְכוּבִי, שִׁמְחַת גִּילִי!


גִּידָיו בַּרְזֶל, בְּשָׁרוֹ נָחוּשׁ,

קֹר לֹא יֵדַע, חֹם לֹא יָחוּשׁ.


אַל לְסוּסִי הָכִין צֵידָה – 

רָעָב, צָמָאהוּא לֹא יֵדַע


יִקָּחֵנִי, יִשָּׂאֵנִי,

עַד קְצֵה אֶרֶץ יַעֲבִירֵנִי.


טָס כַּשֵּׁד, בְּכָל-הָשְּׁבִילִים,

יִגְמָא אֶרֶץ, יִשְׁתֶּה מִילִים.


אָכֵן מַה-נִּפְלֵאתָ, כְּרוּבִי,

סוּס רְכוּבִי וַאֲהוּבִי!אופניים
קל כנשר סוס ברזילי

סוס רכובי, שימחת גילי


גידיו ברזל, בשרו נחוש

קור לא ידע, חום לא יחוש


אל לסוסי הכין צידה

רעב, צמא - הוא לא ידע


יקחני, ישאני

עד קצה ארץ יעבירני


טס כשד בכל השבילים

יגמא ארץ, ישתה מילים


אכן מה נפלאת, כרובי

סוס רכובי ואהובי


Конь мой железный, как гриф легковесен.
Его оседлав, я и счастлив, и весел.

Железные жилы, могучая плоть -
Его в зной и в холод нельзя побороть.

Всевышний собрал провиант скакуну -
Неведомы жажда и голод ему.

Меня подхватив, он исчезнет в дали,
Помчится стрелою на край он земли.

Как вихрь, поглощая версту за верстой,
Летит он по тропам с большой быстротой.

И впрямь конь железный мой, как херувим -
Прекрасен и сердцем до боли любим.

 


 

תפילה

מאת מיכאיל לרמונטוב, התרגום לעברית ע"י נטליה פיסרנקו

בעת חיים אשר צרה,
בעצב לב מלא,
אני חוזר על התפילה
בסתר, בעל פה.


ואת הכוח של ברכה
מצלול מילים מסתיר.
מורגש בקודש של תפילה
הפלא הטמיר.

כמו עול קשה תפרוק נפשי
לנצח כל ספקות
וקל יהיה לי בליבי,
עד שאחפוץ לבכות.

Михаил Лермонтов "Молитва"

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучьи слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них. 

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко -
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

написано в 1839 году


 

יפה עברית, שפת אבותינו!
נפלא גם המצלול שלה!
ואין אדם על אדמתנו,
אשר לא מהלל אותה.
היא עתיקה ונהדרת,
חסרת גבולות נדיבותה!
איני מכיר שפה אחרת
כל כך נאה ועשירה
.

 

 

 

 

Яфа иврит, сфат авотэну!

Нифла гам а-мицлоль шэла!

Вэ-эйн адам аль адматэну,

Ашэр ло мэалэль ота.

и атика вэ-нээдэрэт,

Хасрат гвулот нэдивута!

Эйни макир сафа ахэрэт

Коль ках наа вэ-ашира.

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Copyright © 2011 AXAZ.org, All Rights Reserved
Перепечатка разрешена только с активной ссылкой на конкретный материал!